top of page
Есеп және аудит

Бухгалтерлік есеп және аудит – салааралық сипатқа ие және кез келген ұйымдық құрылымдар мен меншік нысанындағы кәсіпорында бухгалтерлік есеп, талдау және бақылау процестерін ұйымдастыру принциптеріне ие кең профильді экономистерді дайындауға мүмкіндік береді.

Осы мамандықтың түлектері жұмыс істейді

• бухгалтерлер

Орташа жалақы: 320 000тг

• қаржылық кеңесшілер

Орташа жалақы: 300 000тг

• ішкі және сыртқы аудиторлар

Орташа жалақы: 365 000тг

• қаржылық талдаушылар

Орташа жалақы: 380 000тг

• салық және қаржылық қызмет мамандары

Орташа жалақы: 280 000тг

Бухгалтер:

• бухгалтерлік және салықтық есепті ұйымдастыруды, аудит пен экономикалық талдауды, қаржылық менеджментті біледі;
• «1С Бухгалтерлік есеп», NSFO және ХҚЕС біледі;
• қаржылық есептілікті жасауды біледі;
• бухгалтерлік есепті жүргізуді және бухгалтерлік жазбаларды жасауды біледі;
• қызметкерлердің еңбекақысын есептеуді жүзеге асырады;
• материалдық құндылықтардың есебін жүргізеді;
• өнімнің өзіндік құнын есептейді;
• жеткізушілермен және қосалқы мердігерлермен есеп айырысуды жүзеге асырады;
• ұйымның қаржылық қызметіне талдау жасайды;
• есеп берулер негізінде кәсіпорынның резервтері мен шығын көздерін ашады;
• бухгалтерлік құжаттар мен есептерді тексереді.

Жұмыс мүмкіндігі:

• Кез келген ұйымдардың, кәсіпорындардың, компаниялардың бухгалтерлік есебі

• Аудиторлық компаниялар

• Консалтингтік компаниялар

• Мемлекеттік кәсіпорындар

• Ірі фирмалар мен банктер

Оқыту тілдері: орыс, қазақ

bottom of page